Adalet Demir Kimdir?
İstinye Üniversitesi Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa'da Göğüs Cerrahisi alanında hizmet veren Prof. Dr. Adalet Demir Kimdir?

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Prof. Dr. Adalet Demir, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Göğüs Cerrahisi uzmanlık eğitimini tamamladı. Belçika'da Leuven University Hospitaly, Lung Transplantation Center,  Department of Thoracic Surgery eğitimi aldı. Prof. Dr. Adalet Demir, İstinye Üniversitesi Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa'da Göğüs Cerrahisi alanında hizmet vermektedir.

Uzmanlık Alanları: Minimal İnvaziv Tedaviler, Açık Cerrahi Tedavileri, Mediastinal Kitlelerin Biyopsi, Eksizyonel Cerrahileri, VATS Timektomi, Pediatrik Göğüs Cerrahisi, Akciğer Transplantasyonu, Göğüs Duvarı Tümörleri, Diyafram Fıtığı, Aşırı Terleme, Plevra Hastalıkları Tanı ve Tedavisi, Bronkoskopik Endobronşial Tedavi

Ödüller

1 - Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, p38, Antalya, 2008 (EN İYİ POSTER ÖDÜLÜ). Demir A, M.Z. Gunluoğlu, N. Dağoğlu, A.Turna, Y. Dizdar, K. Kaynak, Ş. Dilege, N.M. Molinas, D. Yilmazbayhan, S.İ.Dinçer, A.Gürses “Göğüs duvarı primitif nöroektodermel tümörlerin tedavisinde cerrahinin yeri ve prognozu”.

2 - Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, 109, Marmaris, 2007 (EN İYİ SÖZLÜ BİLDİRİ ÖDÜLÜ) Melek, H., M. Günlüoğlu, A. Demir, B. Medetoğlu, H.V. Kara, A. Ölçmen, S.İ. Dinçer, “Akciğer Kanserinin Mediastinal Evrelemesinde Bilgisayarlı Tomografi entegre edilmiş PET’in (PET-BT) PET füzyon BT’ye üstünlüğü”.

3 - Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, 92, Antalya, 2006. (EN İYİ TARTIŞMALI POSTER ÖDÜLÜ)Fazlıoğlu, M., C. Kocatürk, Y. Sönmezoğlu, A.G. Cevik, A. Demir, N. Ürer, A.Turna, S.İ. Dinçer M.A. Bedirhan ve A. Gürses, “Göğüs Duvarı invazyonu olan KHDAK DA İnvazyon derinliği ile rezeksiyon tipinin sağkalıma etkisi”.

4 - Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, TP , Çeşme, 2006. (EN İYİ TARTIŞMALI POSTER ÖDÜLÜ).Günlüoğlu, M.Z., A. Demir, H. Akın, D. Sansar, H.V. Kara, A. Ölçmen ve  S.İ. Dinçer, “Sol üst lob küçük hücre dışı akciğer kanserinde Mediastinal lenfatik metastaz paterni”.

5 - Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, 3-7 Nisan, 2013, Antalya, Türkiye (AKCİĞER NAKLİ ÇALIŞMA GRUBUNUN EN İYİ SÖZLÜ BİLDİRİ ÖDÜLÜ). Adalet Demir, Songül Büyükkale, Nur Dilek Bakan, Özgür İşgörücü, Nurgül Pakdemir Bilgin, Orçun Önal, Adnan Sayar. Akciğernaklinde erken dönem cerrahi komplikasyonlar. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, 3-7 Nisan, 2013, Antalya, Türkiye

Mesleki Üyelikler

European Society of Thoracic Surgeons (ESTS)

International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT)

İstanbul Tabib Odası

Türkiye Göğüs Cerrahisi Derneği  

Türk Toraks Derneği

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 

Akciğer Kanseri Derneği 

Akciğer Kanserleri Derneği

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook YorumlarıDisqus Yorumları